Faculty

Department of Metallurgy and Applied Physical Chemistry(Sort in no order)

Yunqing Liu

Yang Xiang


Department of Applied Chemistry(Sort in no order)Department of Analytical Science(Sort in no order)

Feiyue Deng

Jian Huang

Xinyu Jiang

Li Wen

Department of Chemical Engineering(Sort in no order)

Jiangang Fu

Pengfei Zhang
Department of Pharmaceutical Engineering(Sort in no order)

Chunhua Li

Jiajia Liu
Department of Inorganic Chemistry(Sort in no order)

Hongbing Mo

Lanfang Huang

Zhanhui Li


Department of Organic Polymer(Sort in no order)

Jinzhi Jiang

Weihong Wang


Office Faculties(Sort in no order)

Yu Shen

Pu Li

Shihong Liu

Qing Liu

Yuanchao Zhao

Li Su

Danni Bai

Ruhua Shao

Min Zhu

Xiaowen Teng

Xiangrui Ma

Min Xie

Yanling Zhang

Shasha Huang

Maolin Zhang

Sijie Zhou

Fan Fan

Yuefan Yu

Xuyu Hua

Peiyi Zhang

Wenchao Yin

Minfang DuanExperimental Center(Sort in no order)

Zihe Dong

Dingxin Dai

Jianan Liu

Yang Liu

Chunyun Li

Aiwu Xu

Xuefeng Yi

Zhong Yin

Wenhui Jiang

Sha Luo

Dongming Zeng

Xianhong Li

Shaojing Zhao

Zhaoqi Tang

Can Wang

Qing Yang

Shengqian Zou

Yumin Zhang

Zhigang Zeng

Tingjuan Guo

Wei Hu

Sijing Chen

Jian Liu

Fenghua Xu

Dongmei Li

Shengqian Zou
Retired Faculties(Sort in no order)

Yulan Bei

Jinzheng Cai

Jinhai Cao

Xiaoling Zeng

Qiangsan Chang

Dianling Chen

Gongwen Chen

Keying Chen

Lili Chen

Yulan Chen

Bencheng Cheng

Shizhen Chou

Lusha Deng

Xueqiong Deng

Peiliang Diao

Dunhuang Ding

Junyuan Fan

Zhengguo Fan

Kuangxiu Fu

Qingwu Fu

Luxiong Guan

Qingjian He

Yuewu He

Manling Hou

Ailian Hu

Nanyuan Hu

Qirong Hu

Ganchu Huang

Songxian Huang

Zhenqian Huang

Guoming Jiang

Lide Jiang

Liwu Jiang

Shufen Jiang

Yunqing Jiang

Tangxuan Jing

Deyong Lai

Xiugui Lei

Zhiming Leng

Caisheng Li

Canying Li

Congping Li

Fuling Li

Kaihui Li

Laizhi Li

Songbai Li

Xichun Li

Yafang Li

Yongxin Li

Jing Lin

Bingqi Liu

Changqing Liu

Daode Liu

Fengming Liu

Hongru Liu

Shiqin Liu

Xiangming Liu

Zugeng Liu

Guangjin Lu

Feihe Luo

Ji Luo

Shengqiu Luo

Tiankai Luo

Yiming Luo

Chongqing Luo

Chengyin Ma

Ruilin Man

Xianzhi Mei

Xumiao Niu

Yuhua Pan

Aizhi Peng

Dehua Qiu

Dai Ren

Fenglian Ren

Jiarong Shen

Xuechun Shi

Wangen Shu

Lianzhen Su

Lanlan Tian

Houxiong Wang

Yingwei Wang

Aihua Wang

Kaiyi Wang

Zheshu Wen

Jizhi Wu

Ruoqiong Wu

Zhaoming Wu

Juntao Xiao

Liangxiu Xiong

Peishi Xiong

Jinhua Xu

Shuzhen Xu

Junhuang Xu

Shubai Xu

Guiyou Yan

Hongqi Ye

Bingnong Yi

Wenyun Yin

Fuzeng Yong

Jiageng Yu

Yunxuan Yu

Bingnian Yuan

Heng Zhang

Hui Zhang

Jingan Zhang

Pingmin Zhang

Quanru Zhang

Shimin Zhang

Taiming Zhang

Jingyun Zhao

Peilin Zheng

Ali Zhou

Chunshan Zhou

Cuiling Zhou

Debi Zhou

Jun Zhou

Junti Zhou

Lansong Zhou

Mingda Zhou

Jiqing Zhu

Jianmin Zhu

Yushuang Zhu

Guoqiang ZouDeceased Faculties

Guoding Chen

Mingliang Chen

Lesui Dai

Kaijia Deng

Zhenling Deng

Qunzhang Duan

Qinxuan Fan

Yunzhen Fang

Caiwang Feng

Runlan Gao

Xiaohui Gao

Luqing He

Chunquan He

Ruofen Hu

Changsheng Huang

Yixia Huang

Shuchang Kang

Kerun Lei

Yuying Li

Yuanzhuo Li

Yizeng Liang

Binglan Liao

Jingfa Liao

Jin Liu

Keqiang Qiu

Feizhen Rao

Guodong Ren

Kungang Sha

Diance Wang

Jitong Wang

Mibin Wang

Yingling Wang

Guangyu Wu

Lianghui Wu

Shengpei Xie

Xingan Xiong

Yonglin Xu

Lihua Yi

Zongjiang Yin

Lusheng Yin

Xianglin Zhang

Zhaozhong Zhang

Xinna Zhao

Hanwen Zheng

Fengxian Zhou

Gu Zhu

Kelong Huang

Qiyuan Chen

Shijun Liu